Jul. 30, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.83 1.87 3.04
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.19 0.63 1.6 2.79
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.73 1.76 2.89
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.19 0.63 1.61 2.79
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.21 0.79 1.81 3.01
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 0.68 1.67 2.84
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.32 0.93 1.97 3.17
New York Aa2/AA/AA 0.22 0.69 1.8 3.01
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.21 0.78 1.81 3.01
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.29 1.06 2.12 3.29
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 0.68 1.69 2.88
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.34 0.95 2.03 3.22
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 0.99 2.58 3.68 4.66

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.