May. 6, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.89 1.94 3.06
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.72 1.66 2.79
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.79 1.78 2.92
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.74 1.66 2.79
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.85 1.86 3
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.78 1.73 2.84
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.93 1.94 3.12
New York Aa2/AA/AA 0.21 0.82 1.86 3.02
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.21 0.87 1.85 2.99
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.03 2.06 3.24
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.75 1.71 2.81
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.05 2.06 3.19
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.1 3.73 4.81 5.39

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.