Dec. 30, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.19 1.38 3.1 4.54
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.15 1.23 2.75 4.19
Maine Aa2/AA/AA 0.19 1.3 2.89 4.31
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.17 1.23 2.75 4.19
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.19 1.32 2.95 4.44
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 1.32 2.89 4.34
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.24 1.39 3.04 4.51
New York Aa2/AA/AA 0.21 1.29 2.85 4.35
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.17 1.35 3.02 4.45
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.25 1.51 3.2 4.69
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.17 1.28 2.81 4.24
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.22 1.44 3.12 4.67
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB- 7.17 9.13 9.85 8.94

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.