Apr. 15, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.93 2.01 3.24
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.76 1.74 2.97
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.83 1.86 3.1
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.78 1.74 2.97
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.89 1.98 3.18
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.82 1.81 3.02
New Jersey Aa3/AA-/AA- 0.27 1.03 2.08 3.32
New York Aa2/AA/AA 0.21 0.86 1.94 3.2
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.2 0.92 1.94 3.18
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.07 2.14 3.42
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.79 1.79 2.99
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA- 0.35 1.09 2.14 3.37
Puerto Rico Baa3/BBB-/BBB+ 2.1 3.77 5.04 5.67

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.