Apr. 1, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 1.01 2.2 3.36
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.84 1.91 3.09
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.91 2.03 3.22
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.85 1.91 3.09
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.99 2.15 3.3
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.9 1.98 3.14
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.09 2.24 3.44
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.95 2.11 3.34
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.23 1.02 2.15 3.31
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.15 2.31 3.54
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.87 1.96 3.11
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.17 2.31 3.49
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 1.7 3.65 5.01 5.74

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.