Nov. 19, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.82 1.79 2.81
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.64 1.51 2.55
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.74 1.67 2.65
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.64 1.51 2.55
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.79 1.72 2.77
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.69 1.57 2.6
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.85 1.84 2.9
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.7 1.72 2.78
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.22 0.78 1.73 2.76
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1 2.02 3.05
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 0.66 1.53 2.57
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 0.96 1.94 2.98
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.99 4.21 4.95

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.