Aug. 13, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.88 2.04 3.19
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.19 0.68 1.77 2.94
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.78 1.93 3.04
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.19 0.68 1.78 2.94
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.21 0.83 1.98 3.16
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 0.73 1.84 2.99
New Jersey Aa3/AA-/AA- 0.32 0.96 2.15 3.32
New York Aa2/AA/AA 0.22 0.74 1.97 3.17
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.21 0.82 2.01 3.16
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.29 1.11 2.37 3.49
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 0.73 1.86 3.03
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA- 0.34 1 2.2 3.37
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 0.99 2.78 4.02 4.99

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.