Update: Fitch Downgrades Nevada to AA

 

State Fitch Moody's S&P
Alabama AA Aa2 AA
Alaska AA Aa2 AA+
Arizona   Aa3 AA
Arkansas   Aa2 AA
California BBB Baa1 A
Colorado   AA AA
Connecticut AA Aa3 AA
Delaware AAA Aaa AAA
D. C. A+ A1 A+
Florida AA+ Aa1 AAA
Georgia AAA Aaa AAA
Hawaii AA Aa2 AA
Idaho AA-
(Lease)
Aa2 AA
Illinois A A1 AA-
Indiana AA
(Lease)
Aa1 AAA
Iowa AA+
(Implied GO)
Aa1 AAA
Kansas AA-
(Lease)
Aa1 AA+
Kentucky AA-
(Lease)
Aa2 AA-
Louisiana AA— A1 AA-
Maine AA Aa3 AA
Maryland AAA Aaa AAA
Massachusetts AA Aa2 AA
Michigan A+ Aa3 AA-
Minnesota AAA Aa1 AAA
Mississippi AA Aa3 AA
Missouri AAA Aaa AAA
Montana AA Aa2 AA
Nebraska     AA+
Nevada AA Aa2 AA+
New Hampshire AA Aa2 AA
New Jersey AA- Aa3 AA
New Mexico   Aa1 AA+
New York AA- Aa3 AA
North Carolina AAA Aaa AAA
North Dakota   Aa2 AA+
Ohio AA Aa2 AA+
Oklahoma AA Aa3 AA+
Oregon AA Aa2 AA
Pennsylvania AA Aa2 AA
Puerto Rico   Baa3 BBB-
Rhode Island AA- Aa3 AA
South Carolina AAA Aaa AA+
South Dakota AA-
(Lease)
  AA
Tennessee AA+ Aa1 AA+
Texas AA+ Aa1 AA+
Utah AAA Aaa AAA
Vermont AA+ Aaa AA+
Virginia AAA Aaa AAA
Washington AA Aa1 AA+
West Virginia AA- Aa3 AA
Wisconsin AA- Aa3 AA
Wyoming     AA+

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.