Dec. 23, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.19 1.37 3.09 4.53
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.15 1.22 2.75 4.18
Maine Aa2/AA/AA 0.19 1.29 2.89 4.3
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.17 1.22 2.75 4.18
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.19 1.3 2.95 4.41
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 1.31 2.89 4.33
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.24 1.38 3.04 4.5
New York Aa2/AA/AA 0.21 1.28 2.85 4.34
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.17 1.33 3.02 4.44
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.25 1.5 3.2 4.68
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.17 1.27 2.81 4.23
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.22 1.43 3.12 4.66
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 7.17 9.12 9.85 8.93

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.