Dec. 2, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.19 1.31 2.99 4.45
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.15 1.16 2.65 4.1
Maine Aa2/AA/AA 0.19 1.23 2.79 4.22
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.17 1.16 2.65 4.1
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.19 1.24 2.86 4.33
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 1.23 2.79 4.2
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.32 2.94 4.42
New York Aa2/AA/AA 0.21 1.22 2.75 4.26
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.17 1.27 2.92 4.35
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.25 1.44 3.1 4.6
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.17 1.21 2.71 4.15
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.22 1.43 3 4.45
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 6.67 8.26 8.85 7.75

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.