Aug. 26, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.68 3.28 4.85
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.48 2.94 4.46
Maine Aa2/AA/AA 0.21 1.58 3.06 4.56
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.48 2.94 4.46
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.62 3.2 4.72
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.56 3.09 4.56
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.26 1.68 3.33 4.84
New York Aa2/AA/AA 0.22 1.62 3.15 4.69
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.2 1.64 3.19 4.75
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.31 1.78 3.37 4.94
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 1.56 3.02 4.51
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.28 1.85 3.34 4.86
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.78 4.68 6.14 7.21

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.