Jul. 29, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.52 3.11 4.65
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.32 2.77 4.31
Maine Aa2/AA/AA 0.21 1.42 2.89 4.41
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.32 2.77 4.31
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.48 3.02 4.58
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.44 2.92 4.41
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.26 1.52 3.15 4.69
New York Aa2/AA/AA 0.22 1.48 2.97 4.54
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.2 1.5 3.03 4.58
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.31 1.62 3.2 4.79
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 1.4 2.85 4.36
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.69 3.17 4.71
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.78 4.52 5.97 6.76

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.