Jun. 17, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1.31 2.6 3.86
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.1 2.27 3.52
Maine Aa2/AA/AA 0.19 1.17 2.39 3.65
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.11 2.27 3.52
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.29 2.55 3.82
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 1.16 2.34 3.57
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.23 1.36 2.59 3.87
New York Aa2/AA/AA 0.19 1.18 2.46 3.78
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.2 1.25 2.54 3.81
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.41 2.67 3.97
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.18 1.13 2.32 3.54
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.43 2.67 3.92
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.08 4.06 5.22 5.77

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.