Mar. 11, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.93 2.24 3.29
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.76 1.94 3.02
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.83 2.06 3.15
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.77 1.94 3.02
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.94 2.14 3.23
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.82 2.01 3.07
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.01 2.27 3.37
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.84 2.15 3.26
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.23 0.95 2.18 3.24
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.07 2.34 3.47
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.79 1.99 3.04
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.09 2.34 3.42
Puerto Rico Baa3/BBB/BBB+ 1.55 3.52 4.84 5.26

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.