Dec. 3, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.82 1.75 2.73
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.63 1.47 2.47
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.74 1.63 2.57
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.64 1.47 2.47
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.21 0.77 1.64 2.67
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.69 1.53 2.52
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.85 1.8 2.82
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.7 1.66 2.67
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.21 0.76 1.65 2.66
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 0.94 1.87 2.92
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.66 1.52 2.49
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 0.96 1.87 2.87
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.99 4.17 4.89

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.