Oct. 1, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.81 1.99 3.13
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.62 1.71 2.88
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.72 1.87 2.98
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.62 1.71 2.88
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.77 1.92 3.09
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.67 1.77 2.93
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.83 2.08 3.25
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.68 1.91 3.11
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.22 0.76 1.92 3.1
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.05 2.28 3.43
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.68 1.79 2.96
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 0.94 2.14 3.31
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.67 4.16 5.08

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.