Sep. 10, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.89 2.04 3.17
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.7 1.78 2.92
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.8 1.94 3.02
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.7 1.79 2.92
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.85 1.99 3.13
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.75 1.84 2.97
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.94 2.16 3.3
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.76 1.98 3.15
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.84 1.99 3.14
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.13 2.35 3.47
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.75 1.87 3.01
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.02 2.21 3.35
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.75 4.13 5.09

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.