Jul. 23, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 0.91 2 3.15
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.71 1.73 2.9
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.81 1.89 3
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.71 1.74 2.9
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.87 1.94 3.11
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.76 1.81 2.95
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.01 2.1 3.28
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.77 1.93 3.12
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.86 1.95 3.1
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.14 2.25 3.4
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.76 1.82 2.99
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.03 2.16 3.33
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.71 3.81 4.77

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.