Jul. 16, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 0.95 2.02 3.21
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.72 1.74 2.96
Maine Aa2/AA/AA+ 0.23 0.84 1.92 3.06
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.72 1.75 2.96
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.89 1.96 3.18
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.77 1.82 3.01
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.02 2.13 3.36
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.81 2.01 3.25
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 0.88 1.94 3.16
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.17 2.24 3.48
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.77 1.83 3.05
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.04 2.17 3.39
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.2 2.77 3.92 4.86

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.