Jun. 11, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1 2.17 3.42
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.78 1.9 3.19
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.85 2.04 3.29
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.78 1.92 3.19
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.98 2.15 3.43
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.83 1.98 3.24
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.13 2.3 3.59
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.91 2.15 3.5
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 0.94 2.15 3.39
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.24 2.45 3.74
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.83 1.99 3.28
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.1 2.33 3.62
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.68 4.15 5.19

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.