May. 7, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1 2.08 3.39
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.82 1.85 3.19
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.89 2.02 3.35
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.82 1.87 3.19
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1 2.06 3.41
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.87 1.93 3.24
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.09 2.18 3.62
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.95 2.07 3.46
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.95 2.07 3.38
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.2 2.4 3.74
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.87 1.94 3.28
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.14 2.28 3.62
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.62 3.94 4.97

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.