Apr. 23, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1.01 2.12 3.48
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.83 1.88 3.28
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.9 2.05 3.44
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.83 1.9 3.28
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.01 2.1 3.51
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.88 1.96 3.33
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.08 2.2 3.71
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.96 2.11 3.58
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.96 2.09 3.47
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.22 2.38 3.76
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.88 1.97 3.37
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.15 2.31 3.71
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.63 3.97 5.12

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.