Mar. 19, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.1 2.46 3.62
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.17 0.91 2.2 3.38
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.97 2.38 3.56
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 0.92 2.23 3.4
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 1.1 2.45 3.62
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 0.97 2.29 3.45
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.31 1.17 2.51 3.83
New York Aa2/AA/AA 0.23 1.05 2.44 3.7
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.19 1.07 2.39 3.59
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.31 2.71 3.88
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.97 2.3 3.49
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.24 2.64 3.83
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.33 3.02 4.43 5.35

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.