Jan. 30, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 0.96 2.01 3.52
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.76 1.79 3.27
Maine Aa2/AA/AA+ 0.22 0.85 1.96 3.43
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.76 1.79 3.27
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.91 2 3.52
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.8 1.85 3.32
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.01 2.13 3.7
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.88 2.04 3.57
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.9 1.98 3.47
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.15 2.22 3.7
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.81 1.88 3.36
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.08 2.22 3.7
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.4 2.86 3.89 4.87

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.