Oct. 3, 2011
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa2/AA/AA 0.28 1.16 2.43 3.73
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.23 1 2.21 3.56
Maine Aa2/AA/AA+ 0.27 1.12 2.39 3.71
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.25 1.02 2.21 3.56
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.31 1.14 2.44 3.82
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.28 1.06 2.29 3.61
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.35 1.42 2.71 3.94
New York Aa2/AA/AA 0.32 1.15 2.46 3.86
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.28 1.16 2.39 3.73
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.37 1.5 2.81 4.23
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.27 1.06 2.31 3.66
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.5 1.4 2.71 4.04
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.45 3.22 4.51 5.38

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.