Oct. 21, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.2 1.45 3 4.54
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.3 2.62 4.22
Maine Aa2/AA/AA 0.2 1.38 2.76 4.34
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.3 2.62 4.22
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 1.43 2.84 4.46
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.37 2.76 4.32
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.24 1.44 2.9 4.54
New York Aa2/AA/AA 0.22 1.38 2.72 4.36
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.2 1.42 2.84 4.46
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.26 1.58 3.02 4.67
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.18 1.35 2.68 4.27
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.23 1.6 2.99 4.59
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 6.43 8.3 8.72 8.22

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.