Jul. 22, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.55 2.92 4.34
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.32 2.63 4.03
Maine Aa2/AA/AA 0.21 1.42 2.75 4.13
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.32 2.63 4.03
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.49 2.88 4.28
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.44 2.78 4.13
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.26 1.57 3 4.38
New York Aa2/AA/AA 0.22 1.48 2.84 4.25
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.2 1.47 2.88 4.3
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.31 1.61 3.03 4.48
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 1.4 2.71 4.08
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.69 3.03 4.43
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.78 4.52 5.83 6.43

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.