Mar. 4, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.97 2.1 3.18
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.76 1.81 2.91
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.83 1.93 3.04
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.77 1.81 2.91
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.94 2.01 3.12
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.82 1.88 2.96
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.01 2.14 3.26
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.85 2.02 3.15
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.23 0.94 2.01 3.12
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.07 2.21 3.36
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.79 1.86 2.93
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.09 2.21 3.31
Puerto Rico Baa3/BBB/BBB+ 1.55 3.62 4.71 5.16

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.