Dec. 10, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.8 1.76 2.74
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.63 1.48 2.48
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.74 1.64 2.58
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.64 1.48 2.48
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.21 0.77 1.65 2.68
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.69 1.54 2.53
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.85 1.81 2.83
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.7 1.67 2.7
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.21 0.76 1.66 2.67
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 0.94 1.88 2.93
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.66 1.53 2.5
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 0.96 1.88 2.88
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.99 4.18 4.9

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.