Aug. 27, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.88 2.07 3.2
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.69 1.81 2.95
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.79 1.97 3.05
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.69 1.82 2.95
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.84 2.02 3.17
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.74 1.88 3
New Jersey Aa3/AA-/AA- 0.3 0.93 2.19 3.33
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.75 2.01 3.18
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.85 2.04 3.17
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.12 2.38 3.5
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.74 1.9 3.04
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA- 0.35 1.01 2.24 3.38
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.79 4.01 4.97

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.