Aug. 6, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.85 1.92 3.09
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.19 0.65 1.66 2.84
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.75 1.82 2.94
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.19 0.65 1.67 2.84
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.21 0.81 1.87 3.06
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 0.7 1.73 2.89
New Jersey Aa3/AA-/AA- 0.32 0.93 2.04 3.22
New York Aa2/AA/AA 0.22 0.71 1.86 3.06
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.21 0.8 1.86 3.06
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.29 1.08 2.26 3.39
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 0.7 1.75 2.93
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA- 0.34 0.97 2.09 3.27
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 0.99 2.65 3.81 4.94

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.