Dec. 16, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.19 1.33 3.06 4.51
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.15 1.18 2.72 4.16
Maine Aa2/AA/AA 0.19 1.25 2.86 4.28
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.17 1.18 2.72 4.16
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.19 1.26 2.91 4.39
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 1.27 2.86 4.31
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.24 1.34 3.01 4.48
New York Aa2/AA/AA 0.21 1.24 2.82 4.32
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.17 1.29 2.99 4.42
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.25 1.46 3.17 4.66
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.17 1.23 2.78 4.21
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.22 1.39 3.09 4.64
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 7.17 9.08 9.82 8.01

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.