Nov. 18, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.19 1.31 2.94 4.47
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.15 1.16 2.61 4.13
Maine Aa2/AA/AA 0.19 1.23 2.75 4.25
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.17 1.16 2.61 4.13
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.19 1.24 2.82 4.37
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 1.23 2.75 4.23
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.23 1.32 2.9 4.45
New York Aa2/AA/AA 0.21 1.22 2.73 4.29
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.17 1.27 2.86 4.37
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.25 1.44 3.06 4.63
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.17 1.21 2.67 4.18
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.22 1.46 2.98 4.5
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 6.67 8.16 8.81 7.78

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.