Oct. 7, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.2 1.49 2.89 4.43
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.34 2.54 4.11
Maine Aa2/AA/AA 0.2 1.42 2.66 4.21
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.34 2.54 4.11
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 1.47 2.74 4.33
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.41 2.68 4.21
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.24 1.48 2.82 4.43
New York Aa2/AA/AA 0.22 1.43 2.67 4.29
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.2 1.46 2.76 4.33
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.26 1.62 2.94 4.56
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.18 1.39 2.6 4.16
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.23 1.64 2.91 4.48
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 6.43 8.09 7.74 8.11

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.