Sep. 23, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.57 2.91 4.55
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.37 2.61 4.23
Maine Aa2/AA/AA 0.2 1.45 2.73 4.33
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.37 2.61 4.23
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.51 2.81 4.47
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.45 2.75 4.33
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.26 1.57 2.95 4.59
New York Aa2/AA/AA 0.22 1.51 2.8 4.43
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.2 1.52 2.84 4.47
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.26 1.65 3.01 4.68
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.18 1.42 2.67 4.28
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.28 1.74 3.01 4.63
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 5.38 6.57 7.86 8.18

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.