Sep. 16, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.74 3.21 4.78
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.54 2.87 4.41
Maine Aa2/AA/AA 0.21 1.64 2.99 4.51
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.54 2.87 4.41
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.68 3.09 4.67
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.62 3.02 4.51
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.26 1.74 3.22 4.79
New York Aa2/AA/AA 0.22 1.68 3.08 4.64
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.2 1.7 3.12 4.7
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.31 1.84 3.3 4.89
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 1.62 2.95 4.46
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.28 1.91 3.27 4.81
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 4.58 6.24 7.52 8.41

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.