Aug. 12, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.49 3.03 4.6
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.31 2.72 4.28
Maine Aa2/AA/AA 0.21 1.41 2.84 4.38
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.31 2.72 4.28
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.45 2.95 4.54
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.43 2.87 4.38
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.26 1.5 3.1 4.66
New York Aa2/AA/AA 0.22 1.45 2.92 4.51
Pennsylvania Aa2/AA/AA 0.2 1.47 2.97 4.53
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.31 1.61 3.15 4.76
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 1.39 2.8 4.33
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.68 3.12 4.68
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.78 4.51 5.92 7.08

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.