Jul. 1, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 1.63 2.86 4.13
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.19 1.4 2.56 3.83
Maine Aa2/AA/AA 0.22 1.5 2.68 3.93
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.19 1.4 2.56 3.83
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 1.57 2.85 4.08
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.21 1.52 2.71 3.93
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.68 2.89 4.16
New York Aa2/AA/AA 0.21 1.63 2.82 4.08
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.21 1.55 2.83 4.12
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.32 1.75 3.01 4.33
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 1.48 2.64 3.88
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.34 1.77 2.96 4.23
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.79 4.6 5.76 6.18

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.