Jun. 24, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1.49 2.81 4.13
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.28 2.48 3.78
Maine Aa2/AA/AA 0.19 1.35 2.6 3.91
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.29 2.48 3.78
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.47 2.76 4.08
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 1.34 2.55 3.83
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.23 1.54 2.83 4.15
New York Aa2/AA/AA 0.18 1.36 2.67 4.04
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.2 1.44 2.75 4.07
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.59 2.88 4.23
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.18 1.31 2.53 3.8
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.61 2.88 4.18
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.08 4.34 5.46 6.03

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.