Jun. 10, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 1.18 2.4 3.56
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.99 2.11 3.28
Maine Aa2/AA/AA 0.21 1.06 2.23 3.41
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 1 2.11 3.28
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.24 1.18 2.37 3.53
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 1.05 2.18 3.33
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 1.2 2.41 3.6
New York Aa2/AA/AA 0.21 1.09 2.28 3.51
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.22 1.14 2.36 3.54
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.3 2.51 3.73
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 1.02 2.16 3.3
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.32 2.51 3.68
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 2.1 4 5.11 5.53

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.