Mar. 25, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 1.03 2.24 3.37
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.86 1.95 3.1
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.93 2.07 3.23
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.87 1.95 3.1
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 1.04 2.19 3.31
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.92 2.02 3.15
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.11 2.28 3.45
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.97 2.15 3.35
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.23 1.05 2.19 3.32
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.17 2.35 3.55
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.89 2 3.12
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.19 2.35 3.5
Puerto Rico Baa3/BBB+/BBB+ 1.7 3.47 4.9 5.4

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.