Feb. 25, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 1.04 2.19 3.21
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.83 1.9 2.94
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.9 2.02 3.07
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.84 1.9 2.94
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.99 2.1 3.15
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.89 1.97 2.99
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.08 2.23 3.29
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.9 2.11 3.18
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.23 0.98 2.1 3.15
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.14 2.3 3.39
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.86 1.95 2.96
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.16 2.3 3.34
Puerto Rico Baa3/BBB/BBB+ 1.55 3.79 4.9 5.29

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.