Feb. 11, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.99 2.09 3.13
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.78 1.8 2.86
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.85 1.92 2.99
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.79 1.8 2.86
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.93 1.99 3.07
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.84 1.87 2.91
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.03 2.13 3.21
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.85 2.01 3.1
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.23 0.93 2 3.07
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.09 2.2 3.31
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.81 1.85 2.88
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.11 2.2 3.26
Puerto Rico Baa3/BBB/BBB+ 1.45 3.69 4.8 5.28

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.