Jan. 28, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.92 1.98 3.01
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.71 1.69 2.74
Maine Aa2/AA/AA 0.21 0.78 1.81 2.87
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.72 1.69 2.74
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.86 1.88 2.95
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.77 1.76 2.79
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 0.96 2.02 3.09
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.78 1.9 2.97
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.23 0.86 1.87 2.94
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.02 2.09 3.19
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.74 1.74 2.76
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.04 2.09 3.14
Puerto Rico Baa3/BBB/BBB+ 1.15 3.52 4.69 5.16

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.