Jan. 14, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.24 0.96 1.98 3.07
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.75 1.7 2.8
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.82 1.82 2.93
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.76 1.7 2.8
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.23 0.9 1.89 3.01
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.81 1.77 2.85
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1 2.03 3.15
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.82 1.91 3.03
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.23 0.9 1.88 3
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.06 2.1 3.25
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.78 1.75 2.82
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.08 2.1 3.2
Puerto Rico Baa3/BBB/BBB+ 1.15 3.46 4.8 5.55

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.