Jan. 7, 2013
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.26 1.06 2.05 3.15
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.22 0.83 1.78 2.87
Maine Aa2/AA/AA+ 0.23 0.9 1.9 3
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.22 0.84 1.78 2.87
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.25 1.02 1.98 3.1
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.22 0.89 1.85 2.92
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.27 1.07 2.11 3.22
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.9 1.99 3.11
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.25 0.99 1.98 3.09
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.32 1.14 2.18 3.32
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.86 1.83 2.89
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.37 1.16 2.18 3.27
Puerto Rico Baa3/BBB/BBB+ 1.17 3.44 4.68 5.62

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.