Dec. 17, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.87 1.95 2.93
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.7 1.66 2.65
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.81 1.82 2.75
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.71 1.66 2.65
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.21 0.87 1.87 2.87
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.76 1.72 2.7
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.92 1.99 3
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.77 1.87 2.89
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.21 0.84 1.86 2.85
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.01 2.06 3.1
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.73 1.71 2.67
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.03 2.06 3.05
Puerto Rico Baa3/BBB/BBB+ 1 3.06 4.36 5.13

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.