Nov. 26, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.82 1.79 2.8
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.64 1.51 2.54
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.74 1.67 2.64
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.64 1.51 2.54
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.21 0.77 1.68 2.74
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.69 1.57 2.59
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.85 1.84 2.89
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.7 1.72 2.77
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.21 0.76 1.69 2.73
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 0.94 1.91 2.99
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.66 1.53 2.56
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 0.96 1.94 2.97
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.99 4.21 4.98

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.