Nov. 5, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.86 2.01 3.08
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.67 1.72 2.82
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.77 1.88 2.92
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.67 1.72 2.82
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.82 1.93 3.04
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.72 1.78 2.87
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.88 2.05 3.17
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.73 1.92 3.05
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.22 0.81 1.94 3.03
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.03 2.23 3.32
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 0.69 1.74 2.84
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 0.99 2.15 3.25
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.97 4.42 5.07

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.