Oct. 22, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.85 2.02 3.12
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.66 1.74 2.86
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.76 1.9 2.96
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.66 1.74 2.86
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.81 1.95 3.08
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.71 1.8 2.91
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.87 2.07 3.21
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.72 1.94 3.09
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.22 0.8 1.95 3.07
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.02 2.25 3.37
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 0.68 1.76 2.88
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 0.98 2.17 3.29
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.96 4.49 5.14

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.